Maria Vuorelma - Neljän vuodenajan puolesta

Eduskuntavaalit 2015

[ Energia- & ilmastopolitiikka | Kestävät markkinat | Vaaleista yleisesti ]

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2015. Lisätietoja vaaleista vaalit.fi-sivustolla.

YLEn vaalikone ja vaaligallerian video:

YLEn vaalikone

 

 

 

 

 

 

HSn vaalikone ja esittelyvideo:

HS vaalivideo

 

 

 

 

 


Teemat

Energia- & ilmastopolitiikka

Olen ehdolla eduskuntaan, koska haluan olla mukana päättämässä ratkaisuista aikamme suurimpaan haasteeseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Haluan omalla asiantuntemuksellani vaikuttaa näihin päätöksiin. EU on sitoutunut vähentämään ilmastopäästöjä vuoteen 2050 mennessä 80–95 % vuoden 1990 tasosta. Tämä tarkoittaa, että tuolloin energiantuotantomme on oltava hiilineutraalia. Saattaa tuntua, että vuosi 2050 on kaukana, mutta energia-investoinneissa tehdään päätöksiä hyvin pitkälle aikavälille. Ei ole taloudellisesti kannattavaa sijoittaa fossiiliseen energiaan, koska tänään rakennettavat voimalat pitää sulkea ennen elinkaarensa loppua. Investoijat ovat tämän ymmärtäneet. On aika että myös eduskunnassa ymmärretään tämä.

Kestävät markkinat

Suomen taloudessa eletään hitaan kasvun aikaa eikä ole näköpiirissä, että tämä tulee muuttumaan. Meidän on opittava elämään tämän kanssa. On entistä tärkeämpää miettiä tarkkaan, mihin rajalliset resurssimme käytetään. Tämä ei tarkoita säästöjä. Lyhyellä aikavälillä tehdyt säästöt eivät saa koitua kustannuksiksi pitkällä aikavälillä.

Kun poliittisessa päätöksenteossa otetaan huomioon ulkoisvaikutukset, sekä positiiviset, kuten koulutus ja ennaltaehkäisevää terveydenhoito, että negatiiviset, kuten terveyshaitat ja ympäristöhaitat, parannetaan samalla markkinoiden toimivuutta.

Emme voi antaa yhdellä kädellä, ja ottaa toisella. On kestämätöntä, että meillä on edelleen ympäristöhaitallisia tukiaisia, jotka aiheuttavat kustannuksia valtiolle sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Näistä on päästävä eroon mahdollisimman pian ja rahat on sijoitettava kestävään toimintaan, kuten cleantechin tukemiseen ja hyvinvointivaltion ylläpitoon.

Maailma muuttuu, ja meidän on muututtava sen mukana. Mutta samalla pitää muistaa suojella Suomen vahvuuksia, ja pitää kiinni niistä asioista, jotka ovat tehneet meistä maailman menestyjiä ja tulevat turvaamaan meidän menestyksen myös jatkossa. Yhteiskunta, jossa ketään ei jätetä, hyvä koulutustaso, innovatiivisuus, hyvä kielitaito sekä ymmärrys toisiamme kohtaan, niistä on Suomen menestys tehty. Näitä ylläpitämällä voi Suomi jatkossakin olla kokoaan suurempi maa.


Vaaleista yleisesti

Koska?

Ennakkoäänestys kotimaassa 8.-14.4.
Vaalipäivä 19.4.

Lyhyesti eduskunnasta

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Eduskunnan keskeinen tehtävä on lakien säätäminen, mutta eduskunnalla on toimivaltaa myös kansainvälisissä asioissa. Eduskunta osallistuu myös Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun.

Lisätietoa osoitteessa: www.vaalit.fi