Maria Vuorelma - Neljän vuodenajan puolesta

FAQ

(Kysymykset perustuvat YLEn vaalikoneeseen)

Miksi juuri sinut kannattaisi valita eduskuntaan?

Olen kovan ilmasto- ja talousosaamisen omaava nuori nainen. Suomi tarvitsee innovatiivisia ja tulevaisuuteen katsovia ajatuksia, joita minulta löytyy.

 

Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?

Kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, kestävää energiapolitiikkaa ja tulevaisuusorientoitunutta politiikkaa.

 

Mitkä ovat vaalilupauksesi?

  • Karsin ympäristöhaitallisia tukia.
  • Kehitän kielten opetusta. Esim. kielikylvyille pitää ohjata enemmän resursseja.
  • Energian pientuotannon ja hajautetun energiatuotannon tukeminen. Syöttötariffi pitää ulottaa myös aurinkovoimalle ja pienille tuulivoimaloille.

 

Onko Suomessa liian helppoa elää sosiaaliturvan varassa?

Ongelma tämän hetkisessä sosiaaliturvassa on että se lakkaa heti kun aloittaa työt, ryhtyy yrittäjäksi tai freelanceriksi. Eli joskus työnteko ei tästä syystä kannata. Siksi kannatan perustuloa, joka joustavoittaisi siirtymistä työuran vaiheista toiseen.

 

Pitäisikö kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat vapauttaa?

Moderni elämä ja työelämä ei enää noudata tehdastyöaikoja klo 8-16. Monet työskentelevät iltaisin ja viikonloppuisin. Elämän joustavuutta helpottaisi kauppojen joustavat aukioloajat. Kuitenkin kauppojen tulisi noudattaa kaikkia työsopimusten lisiä viikonloppu ja iltatyöstä. Joten päätös kaupan aukipitoajan kannattavuudesta siirtyisi julkiselta puolelta yrittäjille itselleen.

 

Kannatatko perustuloa?

Kyllä. Perustulo yksinkertaistaisi sosiaaliturvajärjestelmäämme sekä toisi säästöjä valtiolle ja lisäisi joustavuutta työuran eri vaiheiden välillä.

 

Mitä mieltä olet työntekijöiden minimityöajasta?

Olematon minimityöaika saattaa muodostua hyvin vaikeaksi asetelmaksi työntekijälle. Itse työskentelin nuorena yhden kesän kahvilassa, josta en saanut tunteja luvatun mukaan, enkä voinut asialle mitään tehdä, kun työsopimuksessa luki 0-30h viikossa.

Mutta ns. nollatuntisopimus voi olla jossain tapauksissa mieluisin vaihtoehto, sekä työnantajalle että tekijälle, esim opiskelijalle, mutta se pitäisi aina solmia yhteisymmärryksessä työntekijän kanssa ja tämän suostumuksella. Minimityöajan säätämisen sijaan pitäisi sääntöjä selkeyttää, ja nuorille opettaa koulussa työmarkkinoiden pelisäännöistä. Myös jonkinlaista päivystyskorvausta, eli palkkaa varallaolosta, voisi harkita.

Perustulo helpottaisi työntekijän elämää, jos töitä ei ole tasaiseen tahtiin.

 

Mitä mieltä olet eurosta?

Suomi hyötyy eurosta. Jos Suomella olisi edelleen oma valuutta, olisi se pienenä valuuttana todella altis spekulaatiolle. Euron käyttöönotossa on kuitenkin tehty joitakin virheitä. Ei esim. ole kestävää, että mailla on yhteinen rahapolitiikka, mutta ei talouspolitiikka. Tätä asiaa pitää yhdessä korjata.

 

Mitä mieltä olet valtion ja kuntien talouden tasapainottamisesta?

Kun taloustilanne on huono, on julkisen sektorin tehtävä elvyttää. Mutta on erittäin tärkeää muistaa sitten taas hyvinä aikoina säästää. Tämä usein unohtuu.

Valtion ja kuntien tehtäviä tulee koko ajan kuitenkin seurata ja päivittää muuttuvan maailman mukaan. Esimerkiksi ympäristöhaitallisia tukiaisia on leikattava.

Palvelutasoa voisi parantaa poistamalla päällekäisyyksiä, esim sosiaali- ja terveyspalveluissa täytyy siirtyä kohti yhden luukun ratkaisua, ettei asiakkaita palloteltaisi ympäriinsä.

 

Mitä mieltä olet lapsilisistä?

Lapsilisät ovat tärkeä osa hyvinvointivaltiotamme. Sitä tulee korottaa elinkustannusten nousun mukaan. Verotus on kiinnostava idea pientuloisten perheiden taloudelliseen tukemiseen. Mutta pitää myös muistaa että lapsettomat jää tuen ulkopuolelle. Progressiivisuus pitää myös jatkossa hoitaa lähtökohtaisesti kaikkia koskevan työkalun, eli tuloveron, kautta.

 

Mitä mieltä olet Natosta?

Kannatan Pohjoismaisen ja eurooppalaisen puolustusyhteistyön tiivistämistä sekä YK:n rauhanturvaoperaatioihin osallistumista. Mutta pasifistina en voi kannattaa Natoon liittymistä.

 

Miten suhtaudut maahanmuuttoon?

Maahanmuuttajista puhuttaessa on tärkeää muistaa, että emme puhu yhdestä yhtenäisestä ryhmästä. Työperäinen maahanmuutto tapahtuu esimerkiksi eri lähtökohdista kuin turvapaikan hakeminen. Suomen on kannettava globaali vastuunsa, ja tarjottava turvapaikkaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Suomen väestötilanne on myös sellainen, että tarvitsemme tulevaisuudessa enemmän työvoimaa, joten myös työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä.Samalla on hyvin tärkeää kehittää kotouttamistoimiamme, jotta voimme puolin ja toisin saada täyden hyödyn irti mistä tahansa syystä tapahtuvasta maahanmuutosta.

Radikalisoituminen on ongelma, mutta sitä torjutaan parhaiten vähentämällä tuloeroja globaalisti. Syrjäytyminen ja epätasa-arvo aiheuttaa ongelmia syntyperästä riippumatta.