Maria Vuorelma - Neljän vuodenajan puolesta

Hemsida

Välkommen till Maria Vuorelmas hemsida. Jag ställer upp i riksdagsvalet för jag älskar vintern och jag vill att även mina barn och barnbarn skall kunna åka pulka i Helsingfors. För fyra årstider!

Vaaliteemat

Klimat- & energipolitik
Hållbara marknader